Alle nieuwe producten rechtstreeks aangekocht bij Gordigear worden geleverd met een garantie van 24 maanden, die materialen en vakmanschap dekt. Sommige producten hebben een langere garantieperiode, dan is dit aangegeven bij de specificaties van elk product. Als bij een product defect optreedt als gevolg van normaal gebruik, zullen we eventueel gebrek herstellen met de benodigde onderdelen. Voor defecten die zelfs door leken kunnen worden opgelost behouden wij ons het recht voor om alleen de onderdelen beschikbaar te stellen. Retourzenden moet vooraf goedgekeurd worden. Ter beoordeling van de defecten kunnen wij verlangen dat de aanvrager foto's van het defect mailt. Op vorderingen tot terugbetaling van gemaakte kosten kan door de aanvrager geen beroep worden gedaan. Retourzendingen en de vervangingskosten worden betaald door de aanvrager, als deze niet vallen onder de wettelijke bepalingen voor transacties in Duitsland. Voor meer informatie, klik hier.

Voor defecten veroorzaakt door productwijzigingen, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik / installatie aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Ook is er geen garantie voor cosmetische schade of abnormale slijtage. Gordigear behoudt zich het recht voor in plaats van reparatie of onderdelen het originele product te vervangen door eenzelfde of een vergelijkbaar type product of terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief verzendkosten). Alle retourzendingen aan Gordigear moeten worden gedaan via traceerbare post of koerier.

Persoonlijke en materiële schade of gevolgschade door gebreken aan het product zijn uitgesloten van aansprakelijkheid. Op commerciële verliezen veroorzaakt door gebreken aan het product kan ook geen beroep worden gedaan. Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze informatie accuraat is in gedrukte, digitale of andere vorm, moeten we claims die zijn gebaseerd zijn op verkeerde informatie uitsluiten. Als zich een probleem met uw Gordigear product voordoet, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen ons best doen om u te helpen.

Al onze leveringen zijn verzekerd tijdens het vervoer. Als uw bestelling beschadigd aankomt, accepteer die dan alsjeblieft niet. Verwittig de koerier ervan en neem onmiddellijk contact met ons op; de vervoersverzekering kan niet geclaimd worden voor geaccepteerde leveringen.

Het perfecte cadeau -idee?

Hoe zit het met een Gordigear cadeaubon?

Eén boom per tent

Ontdek hoe uw aankoop helpt de planeet te herstellen ...